Intro
Advice Capital Vision
Fokus på  Semiconductors & Digitalisering
Intro
Advice Capital Vision
Urbanisering & Sundhed
Intro
Advice Capital Vision
Bæredygtighed
previous arrow
next arrow

Vision Fund

Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, genomics og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.

38% afkast siden start

Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden.

GARP på 2 minutter

Global GDP 2040: 40 billioner USD kommer fra nye områder

Strukturelle vækstlommer

Urbaniseringen og udviklingen indenfor 5G, digitalisering, rumfart og selvkørende biler er eksempler på strukturelle vækstlommer, hvor det underliggende pres for innovation og udvikling automatisk fører til økonomisk vækst. Det samme gør sig gældende indenfor de miljøvenlige energiformer, hvor det samfundsmæssige og politiske pres for ændringer vil føre til nye landvindinger og udvikling af en lang række energiformer med store økonomiske muligheder.

Indenfor mere traditionelle områder ser vi f.eks. også at sundhedsudgifterne kun går en vej over de næste mange år, fordi levealderen bliver højere og højere og behandlingsmulighederne bliver flere og bedre.

Solid vækst

Den samlede portefølje leverer en solid vækst over de kommende år. Indtjeningen stiger mere end salgsvæksten i takt med modning og stordrift.
Nøgletal for hele Vision Fund er per 31. august 2022

EBIT Vækst 2021-2025

11% p.a.

Årlig omsætningsvækst 2019-2025

8%

Årlig omsætningsvækst 2019-2025

8%

EBIT Vækst 2021-2025

11% p.a.

EV / EBIT 2022

8,0

P/E 2022

11,0

GARP-strategi

En ting er at finde vækstlommerne, og de selskaber der er godt positioneret. Noget helt andet er den pris man betaler. Vision Fund anvender investerings-metodikken GARP (Growth At Reasonable Price), hvilket i praksis betyder, at vi ikke blindt køber vækstaktier til enhver pris. Fokus er på det gode købmandsskab og kun at købe rimeligt prissatte vækstaktier, der kan regnes hjem i vores modeller. Nøgletallene for Vision Fund per 31. august viser, at vækst kan købes til en rimelig pris.

Bred portefølje

Porteføljen i Vision Fund er bredt sammensat på tværs af de strukturelle vækstlommer

Europa over USA

De europæiske aktier er generelt billigere prissat end de amerikanske og Vision Fund er derfor betydeligt mere eksponeret mod europæiske aktier end amerikanske. Pr. 31. august er ca. 80% af fondens investeringer i europæiske virksomheder.