Oscar Monberg

Erhvervserfaring og bestyrelsesposter

  • Værdibaseret fundamental analyse og allokering
  • Bestyrelsesmedlem Advice Capital A/S

Uddannelse

  • MSc Finance & Investments
  • BSc Business administration & Economics

Oscar er porteføljeforvalter i Advice Capital Global og Advice Capital Robotics, hvor han rådgiver om aktieudvælgelse og porteføljestyring. Aktieudvælgelsen sker på baggrund af dyb fundamental analyse hvor selskabet vurderes på bagggrund af det langsigtede indtjeningspotentiale. Oscar har et særligt fokus på udvalgte sektorer inden for teknologi, finans, sundhed og forbrugsvarer.