Advice Capital Vision

Advice Capital Vision

Advice Capital Vision Fund er en koncentreret global aktiefond med fokus på langsigtet absolut afkast. Strategien er løbende at udvælge omkring 25 virksomheder med strukturel tilvækst der kan mangedoble frem mod 2035. Risiko/afkast styres ved anvendelse af en mangeårig gennemprøvet risiko / afkastmetode der hedder GARP (Growth At Reasonable Price).

Gebyrmodellen er 0,5% fast gebyr, 10% performance fee og high-water mark. Indgangs- / udgangsgebyr er maksimalt 1,00% og minimums investering er 100.000 € (750.000 DKK) 

Historiske afkast

2019  10%

2020  22%

2021  22%

2022 YTD  -11,8%

Kurs pr. 31.07.2022: 186,21

Filosofi 

Advice Capital Vision Fund-strategien er at udvælge selskaber der befinder sig i strukturelle vækstlommer frem mod 2035-40 og under anvendelse af en mangeårig gennemprøvet risiko / afkastmetode der hedder GARP.

Hovedformålet er kapitalvækst, hvilket søges opnået gennem langsigtet investering i selskaber der har strukturel vækst, er veldrevne og aktionærvenlige og har bedst mulig position for at skabe afkast der er væsentlig over markedsniveau.

Den globale økonomiske vækst vil sandsynligvis være beskeden i de kommende årtier, da befolknings- og produktivitetsvæksten kombineret kun vil være omkring 2% i den udviklede del af verden. I 2021 er inflationen steget som følge af uregelmæssighed i de globale ’just-in-time’-forsyningskæder. Kapital er ikke en mangelvare og kapital bevæger sig nærmest automatisk hen hvor der er gode afkast. Den nuværende prisdannelse har skabt overnormal lønsomhed i flere brancher, og før eller siden vil kapital udbygge kapacitet og dermed bliver lønsomhedsniveauerne normaliseret igen. Inflationen på lang sigt vil derfor forblive moderat.

Afkast fra risikofrie aktiver som statsobligationer og kontante indskud må forventes at ligge omkring inflationsniveauet, hvilket risikerer at reducere købekraften for din opsparing på længere sigt.

I et investeringsmiljø uden positivt, risikofrit afkast er man nødt til at bevæge sig længere ud på risikokurven for at opnå positivt afkast på længere sigt. Aktieinvestorer har de sidste 30-40 år vænnet sig til årlige afkast på omkring 8%. De kommende årtier er afkastniveauet for aktier sandsynligvis tættere på 5% per år.

På lang sigt svarer indtjeningsvæksten til den nominelle vækst i økonomisk aktivitet, der igen fremkommer som kombinationen af vækst i arbejdsstyrken, produktivitet og prisstigninger.

Advice Capital Vision Fund er netop designet til at passe til den del af din opsparing, hvor du har kapitalvækst og mindst 5 års investeringshorisont.

Identifikations- og udvælgelsesprocessen 

Hvem ville ikke have ønsket at være indehaver af Amazon, Apple, Genmab og Novo Nordisk i de sidste 10-15 år?

Øget brug af smartphones var en stor del af fremtidsforudsigelserne i perioden 2005-2010, og alligevel, hvis du investerede i Apple i toppen i 2007, ville du stadig tjene 24% om året frem mod 2020. Ligeledes var stigningen i fedme, der fører til diabetes, ikke et nyt fænomen i perioden 2005-2010; og igen, hvis du købte Novo Nordisk på toppen i begyndelsen af 2008, ville du stadig tjene 16% om året frem mod 2020 trods et større kursfald i 2016-2017.

I 2020 er udsigterne for de næste 10-15 år præget af beskeden økonomisk vækst, så evnen til at vælge virksomheder, der vokser sine indtægter på en rentabel måde, er et nøgledrive til formuevækst og bevarelse af din formue.

2020’erne vil sandsynligvis gå over i historiebøgerne som det årti, hvor digitalisering, selvkørende biler, kunstig intelligens, avanceret medicin, genomics og vedvarende energi ændrede vores liv. Måden, hvorpå virksomheder fungerer, hvordan forbrugere interagerer, hvordan sundhedssystemer fungerer, og hvordan vi får en hurtig stigning i energibehov, vil ændre sig markant i løbet af 2020’erne.

At finde de virksomheder, der vil være signaturselskaber i 2030-2035, er ikke en let opgave, men det er muligt at se i retning af hvor sandsynligheden er størst. Med grundig analyse og omhu lægges der vægt på disse områder; digitalisering, genom-forskning- og avancerede lægemidler samt CO2-neutrale og bæredygtige løsninger.

Vækst til rimelig pris (GARP – Growth at Reasonable Price) 

En nøgleingrediens for investeringssucces er at finde og holde fast i multi-baggers; virksomheder, der vokser på indtægter og indtjening år ind og år ud.

I nedenstående figur er den skematiske version af et selskab med et meget stort potentielt marked, og hvordan det værdiansættes i løbet af dets levetid fra tidlig vækstfase, til markedet er modent. Med 100% synlighed for fremtiden, vil en investor ikke have noget imod at betale en høj pris for en virksomhed, fordi investoren vil vide, at man om 30 år vil få investeringen tilbage med minimumsafkastkravet (f.eks 8% om året).

100% fremtidssynlighed er ikke mulig, så virksomheder, der handler med meget høj værdi, kan godt være de bedste virksomheder 30 år ude, men hvis det allerede er fuldt ud diskonteret, vil dit afkast være på højde med markedsafkast, dvs. nærmere 5% om året.

Årsagen til at Apple og Novo Nordisk klarede sig meget bedre, er at deres præstationer løbende var meget bedre end ventet og forståelsen for markedspotentialet på længere sigt, er steget i takt med øget indsigt i markedet. 

Så hvordan identificerer man så virksomheder, der vurderes til en rimelig pris og med potentiale til at overraske positivt på længere sigt?

Det er her, Advice Capital Vision Fund bruger sin due diligence-tid og investeringskapital. Ikke alle investeringer fungerer, men med grundig analyse af fremtidens potentialer, og identificering af risici, er det muligt at give mere værdifokuseret eksponering for de mest lovende virksomheder for fremtiden.

I Advice Capital Vision Fund er der i de første leveår flere selskaber som er steget flere gange i værdi, og i nogle tilfælde er selskabets vurdering ikke holdbar på 2-3 års sigt, hvorfor et ellers godt selskab så sælges fra. Det er GARP-disciplinen i praksis.

Generelt om hvad der driver værdiskabelsen i aktiemarkedet 

De vigtigste drivkræfter er omsætningsvækst og rentabilitet. Ved rentabilitet betyder det afkast af investeret kapital. Aktiemarkeder kan virke irrationelle i det kortere perspektiv, men i det længere perspektiv er alt rationelt og mindre ustabilt.

Fra periode til periode vælger aktiemarkedet deres egne favoritter som illustreret nedenfor.

Der er en anden faktor, som Advice Capital Vision Fund er fuldt ud klar over; det er relativt få virksomheder, der skaber det meste af værdiskabelsen over længere tidsperioder. I 2020 er den globale markedsværdi af alle 65.000 børsnoterede virksomheder 95 billioner dollars. En massiv stigning fra de 24 billioner dollars i 1990. Når man graver i detaljerne, er det imponerende, at kun 800 virksomheder ud af 61.000 virksomheder skabte 80% af værdistigningen og kun 125 virksomheder skabte 40%.