Advice Capital Global

Advice Capital Global

Advice Capital Globale investerer i attraktive selskaber på tværs af sektor, geografi og størrelse.

Målsætning

Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på mindst 8%. Dertil søger afdelingen at opnå mindst samme afkast som det generelle marked samtidigt med at have lavere udsving end markedet. 

 

Investeringsstrategi  

Fonden følger en Stockpicking strategi hvor selskaber nøje udvælges på baggrund og vores udvælgelseskriterier. Der lægges vægt på selskaber i vækst, både fundamentalt og i aktiekursen. I tillæg fokuseres der på stabile selskaber hvor der er klart udsyn i selskabets fremtid. Fonden har en dynamisk eksponering til aktier, hvilket betyder at eksponeringen til aktier sænkes når markedet viser svaghedstegn. Det betyder også at tabene typisk er lavere end det generelle marked når markedet falder og at udsvingene i fonden formindskes.   

 

Udvælgelseskriterier  

Vi søger at udvælge exceptionelle selskaber med følgende kendetegn.   

Høj afkast på kapitalen, Rigtig og sund kapital struktur, god værdiudvikling / stigende værdi, lavt kapitalbehov, stigende omsætning, unik forretningsmodel, konkurrencemæssig fordel, robusthed fra konkurrence pres (Moat), uafhængighed fra økonomien.  

 

Risiko 

Fonden har historisk haft lavere udsving end det generelle aktiemarked. På grund af fondens valg af selskaber med lavere udsving end markedet samt en dynamisk eksponering som sænkes når markedet svækkes anses risikoen i fonden for moderat og lavere end det generelle aktiemarked

 

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

Det tilbyder vi

Aktiv forvaltning

Globale aktier

Ticker: INIACG

7-10% afkast om året

8% CAGR siden start

Morningstar kategori: Aktier – Globale Large Cap Growth (Vækstaktier)

Udbytte 2019: DKK 5,9

Lavere udsving end det generelle aktiemarked

Provention Bio får immunterapi godkendt til Type 1 Diabetes

Provention er et af de få biotek selskaber der har haft en positiv kursudvikling i år - også inden godkendelsen af deres immunterapi til type 1 diabetes. Men tallene snyder for går man længere tilbage

3 grunde til at Insmed gik fra cornerstone til short kandidat

Insmed fondens cornerstone investering i 2019. Selskabet har fået Breakthrough Therapy Designation til deres lægemiddel Arikayze, og begyndte en solid kommerciel udrulning i USA i 2018-19. Insmed fik efter blot 3 kvartaler etableret en kvartalsomsætning

Exelixis – transformativ vækst til en rimelig pris

Exelixis er et interessant eksempel på de mange kvalitetsselskaber der i øjeblikket bliver handlet historisk billigt, selvom de oplever stærk vækst. Selskabet har været igennem en transformation fra underskudsgivende udviklingsselskab til overskudsgivende biotech selskab, men

Tegningsmeddelelse – Resultat af tegning

2022.10.14 AC Fondsbørsmeddelelse - Tegningsmeddelelse med resultat af tegning

Vores Biotek fond klarer sig godt

Er bunden nået? Aktiemarkedet i 2022 har været en dårlig oplevelse for de fleste investeringsforeninger. Igår kom der dårlige inflationstal som fik markedet til at gå ned med 4% ved dagens start, men herefter steg

Tegningsmeddelelse – Robotics

Robotics efterår 2022

Advice Capital Robotics Advice Capital Robotics er en investering i digitalisering og automatisering, for at deltage i værdiskabelsen af fremtidens vindere inden for produktivitetsforbedrende teknologi. Verden har et enormt behov for automatiseringsteknologi til at drive

Biotech efterår 2022

Biotech i 2022 Biotek var præget af den generelle nedgang på aktiemarkedet, men stemningen vendte rundt midt i juni, hvor det brede amerikanske biotekindeks XBI steg med 20% fra kurs 65 til 77. Den positive

Tegningsmeddelelse – tegningsperiode

2022.09.23 AC fondsbørsmeddelelse tegningsmeddelelse    

Mangelsituationer driver behov for automatiseringsteknologi

Arbejdsmarkedet er presset i vesten da arbejdsløsheden er meget lav. Ledighedsprocenten er faldende og er nået 2,5% i Danmark og 3,6% i USA, hvilket betyder det er svært at skaffe kvalificerede medarbejdere, selv med stigende

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

Max Fjellerad