Vision Fund

Advice Capital Vision Fund

Opsummering

Advice Capital Vision Fund er en koncentreret global aktiefond med fokus på langsigtet absolut afkast. Strategien er løbende at udvælge omkring 25 virksomheder med strukturel tilvækst der kan mangedoble frem mod 2035. Risiko/afkast styres ved anvendelse af en mangeårig gennemprøvet risiko / afkastmetode der hedder GARP (Growth At Reasonable Price). Kapitalforvalteren ejer selv en stor andel af fonden.

Gebyrmodellen er 0,5% fast gebyr, 10% performance fee og high-water mark. Indgangs- / udgangsgebyr er maksimalt 1,00% og minimums investering er 100.000 € (750.000 DKK)

 

Filosofi

Du tjener penge ved at lægge dine æg i een kurv. Men du beholder din rigdom ved at sprede dem ud.

Advice Capital Vision Fund strategien er at udvælge strukturelle vækstvirksomheder frem mod 2035 og under anvendelse af en mangeårig gennemprøvet risiko / afkastmetode der hedder GARP. Hovedformålet er kapitalvækst, hvilket søges opnået gennem fastholdelse af investeringer i selskaber der har strukturel vækst, er veldrevet og bedst mulig position for at skabe afkast der er væsentlig over markedsniveau.

Mandatet er baseret på årtiers investeringserfaring fra bestyrelsesmedlem Ole Søeberg, der også fungerer som kapitalforvalter for fonden.

Den globale økonomiske vækst vil sandsynligvis være beskeden i de kommende årtier, da befolknings- og produktivitetsvæksten kombineret kun vil være omkring 2% i den udviklede del af verden. I 2021 er inflationen steget som følge af uregelmæssighed i de globale ’just-in-time’ forsyningskæder. Kapital er ikke en mangelvare og kapital bevæger sig nærmest automatisk hen hvor der er gode afkast. Den nuværende prisdannelse har skabet overnormal lønsomhed i flere brancher og før eller siden vil kapital udbygge kapacitet og dermed bliver lønsomhedsniveauerne normaliseret igen. Inflationen på lang sigt vil derfor forblive moderat.

Afkast fra risikofrie aktiver som statsobligationer og kontante indskud må forventes at ligge under inflationsniveauet, hvilket gradvist vil reducere købekraften for din opsparing på længere sigt.

I et investeringsmiljø uden positivt risikofrit afkast er man nødt til at bevæge sig længere ud på  risikokurven for at opnå positivt afkast på længere sigt. Aktieinvestorer har de sidste 30-40 år vænnet sig til årlige afkast på omkring 8%. De kommende årtier er afkast niveauet for aktier mest sandsynlig tættere på 5% per år.

Advice Capital Vision Fund er netop designet til at passe til den del af din opsparing, hvor du har kapitalvækst og mindst 5 års investeringshorisont.

Identifikations- og udvælgelsesprocessen

Hvem ville ikke have ønsket at være indehaver af Amazon, Apple, Genmab og Novo Nordisk i de sidste 10-15 år?

Øget brug af smartphones var en stor del af fremtidsforudsigelserne i perioden 2005-10, og alligevel, hvis du investerede i Apple i toppen i 2007, ville du stadig tjene 24% om året frem mod 2020. Ligeledes var stigningen i fedme, der fører til diabetes, ikke et nyt fænomen i perioden 2005-10. Igen, hvis du købte Novo Nordisk på toppen i begyndelsen af ​​2008, ville du stadig tjene 16% om året frem mod 2020 trods en større kursnedgang i 2016-17.

I 2020 er udsigterne for de næste 10-15 år nævnt præget af beskeden økonomisk vækst, så evnen til at vælge virksomheder, der vokser indtægter på en rentabel måde, er en nøgledriver til formuevækst samt og bevarelse af din opsparing.

2020’erne vil sandsynligvis gå over i historiebøgerne som det årti, hvor dyb digitalisering, kunstig intelligens, avanceret medicin, genomics og vedvarende energi ændrede vores liv. Måden, hvorpå virksomheder fungerer, hvordan forbrugere interagerer, hvordan sundhedssystemer fungerer, og hvordan vi får en hurtig stigning i energibehov, vil ændre sig markant i 2020’erne.

At finde de virksomheder, der vil være signaturfirmaer i 2030-35, er ikke en let opgave, men det er muligt at se i den retning af hvor sandsynligheden er størst. Og med grundig analyse og omhu se efter i disse områder; dyb digitalisering, genomforskning og avancerede lægemidler og CO2 og miljøvenlige løsninger.

 

Vækst til rimelig pris (GARP)

En nøgleingrediens for investeringssucces er at finde og holde fast i multi-baggers; virksomheder, der vokser indtægter og indtjening år ind og år ud.

I nedenstående figur er den skematiske version af et selskab med et meget stort potentielt marked, og hvordan det værdiansættes i løbet af dets levetid fra tidlig fase til markedet er modent. Med 100% fremtidssynlighed ville en investor ikke have noget imod at betale en meget høj pris for en virksomhed, fordi investoren ville vide, at man om 30 år ville få investeringen tilbage med det afkast man har som minimumskrav (f.eks 8% om året)

100% fremtidssynlighed er ikke mulig, så virksomheder, der handler med meget høj værdi, kan godt være de bedste virksomheder 30 år ude, men hvis det allerede er fuld ud diskonteret, vil dit afkast være markedsafkast, dvs. nærmere 5% om året.

Årsagen til, at Apple og Novo Nordisk klarede sig meget bedre, er, at deres præstationer løbende var meget bedre end ventet og forståelsen af markeds potentialet på længere sigt er steg i takt med øget indsigt.

 

Så hvordan identificerer man så virksomheder, der vurderes til en rimelig pris og med potentiale til at overraske positivt på længere sigt?

Det er her, Advice Capital Vision Fund bruger sin due diligence-tid og investerings kapital. Ikke alle investeringer fungerer, men med grundig analyse af fremtidens potentialer og identificering af risici er det muligt at give mere eksponering for de mest lovende virksomheder for fremtiden.

I Advice Capital Vision Fund to første leveår er der to selskaber der er steget flere gange i værdi og tre selskaber der er fordoblet i værdi. Det ene af selskaberne der steg flere gange i værdi blev solgt idet vurderingen løb for langt foran realiteterne

 

Advice Capital Vision Fund eksponering vil primært være som følger:

 

Generelt om hvad der driver værdiskabelsen i aktiemarkedet

De vigtigste drivkræfter er omsætningsvækst og rentabilitet. Og ved rentabilitet betyder det afkast af investeret kapital. Aktiemarkeder kan virke irrationelle i det kortere perspektiv, men i det længere perspektiv er alt rationelt og mindre ustabilt.

Fra periode til periode vælger aktiemarkedet deres egne favoritter som illustreret nedenfor.

Der er en anden faktor, som Advice Capital Vision Fund er fuldt ud klar over; det er relativt få virksomheder, der skaber det meste af værdiskabelsen over længere tidsperioder. I 2020 er den globale markedsværdi af alle 65.000 børsnoterede virksomheder 95 billioner dollars. En massiv stigning fra de 24 billioner dollars i 1990. Når man graver i detaljerne, er det imponerende, at kun 800 virksomheder ud af 61.000 virksomheder skabte 80% af værdistigningen. Og kun 125 virksomheder skabte 40%.

 

I Advice Capital Vision Fund to første leveår er der to selskaber der er steget flere gange i værdi og tre selskaber der er fordoblet i værdi.