Advice Capital Robotics

Advice Capital Robotics er en investering i digitalisering og automatisering, for at deltage i værdiskabelsen af fremtidens vindere inden for produktivitetsforbedrende teknologi.

Verden har et enormt behov for automatiseringsteknologi til at drive produktivitet fremover i en økonomi med faldende bnp vækst, knappe ressourcer, faldende produktivitetsvækst og mangel på arbejdskraft. 

Fondens selskaber har unikke og værdifulde immaterielle aktiver inden for software, business process outsourcing, robotter, platforme og halvledere. De sektorer vokser betydeligt hurtigere end økonomien og det vil fortsætte mange år fremadrettet.

Vi udvælger selskaber som er innovative, har et produkt som er markant bedre end konkurrenterne, og som har en monopolistisk position i den niche de leder, da de selskaber vil skabe stor værdi og vinde over tid.

Backtest af strategien viser 26% årligt bruttoafkast over de seneste 11 år. På baggrund af højere værdiansættelser forventer vi fremover at kunne levere over 10% årligt afkast på lang sigt efter alle omkostninger og med et underbygget potentiale på op til 18% brutto afkast.