Advice Capital Robotics

Advice Capital Robotics investerer i dominerende og ledende vækstselskaber inden for vores attraktive kerneområder som er teknologi, automatisering, software, robotter, outsourcing og halvledere.

Fonden investerer i digitale og fysiske automatiseringsprocesser som øger produktiviteten for kunderne og skaber stor værdi for samfundet.

Vores tese baseres på at software vil gøre mennesker tiltagende mere effektive og automatisering vil kunne effektivisere mange fysiske processer, og i nogle tilfælde helt erstatte mennesker.

Fondens kerneområder strækker sig over attraktive og hurtigt voksende sektorer som vil få accelererende indflydelse i fremtiden.

Vi udvælger udelukkende selskaber som dominerer sin niche og er leder inden for sin branche. Det opretholdes gennem unik IP, hvilket betyder et unikt produkt eller service som er langt foran konkurrenterne. Målet er altid monopolistiske selskaber, da de vil appropriere størstedelen af værdiskabelsen og kan blive ved med at levere gode resultater over tid.