Advice Capital Global

Advice Capital Global investerer i globale ledere inden for teknologi, finans, sundhed og forbrugsvarer.

 

Målsætning

Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på mindst 8%. Dertil søger afdelingen at opnå mindst samme afkast som det generelle marked samtidigt med at have lavere udsving end markedet.

 

Investeringsstrategi 

Fonden følger en stock-picking strategi, hvor selskaber nøje udvælges på baggrund af vores udvælgelseskriterier. Der lægges vægt på selskaber i vækst, både fundamentalt og i aktiekursen. I tillæg fokuseres der på stabile selskaber hvor der er klart udsyn i selskabets fremtid. Fonden har en dynamisk eksponering til aktier, hvilket betyder at eksponeringen til aktier sænkes når markedet viser svaghedstegn. Det betyder også at fondens negative udsving typisk er lavere end markedets.

 

Udvælgelseskriterier 

Vi udvælger selskaber på baggrund af følgende kendetegn:

Højt afkast på kapitalen, sund kapital struktur, god værdiudvikling / stigende værdi, lavt kapitalbehov, stigende omsætning, unik forretningsmodel, konkurrencemæssig fordele og uafhængighed fra økonomien.

 

Risiko

Fonden har historisk haft lavere udsving end markedet. På grund af fondens stock-picking strategi, samt en dynamisk eksponering som sænkes når markedet svækkes, anses risikoen i fonden for moderat og med lavere udsving end markedet.

 

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).