Advice Capital Global

Advice Capital Global investerer i globale ledere af højeste kvalitet. Vi investerer på tværs af geografier og sektorer med et fokus på ledere inden for teknologi, finans og forbrug.

 

Historiske afkast

2018: 0,4%

2019: 24,4%

2020: 8,9%

2021: 16,7%

 

Målsætning

Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på mindst 10%. Dertil søger afdelingen at opnå mindst samme afkast som det generelle marked samtidigt med at have lavere udsving end markedet.

 

Investeringsstrategi 

Fonden følger en stock-picking strategi, hvor selskaber nøje udvælges på baggrund af vores udvælgelseskriterier. Fonden fokuserer på markedsledere af højeste kvalitet og som har fundamental organisk vækst i forretningen. I tillæg søger vi stabile selskaber hvor der er klart udsyn i selskabets fremtid. Det betyder også at fondens negative udsving typisk er lavere end markedets.

 

Udvælgelseskriterier 

Vi udvælger selskaber af højeste kvalitet på baggrund af følgende kendetegn:

Højt afkast på kapitalen, sund kapital struktur, organisk omsætningsvækst og stigende værdi, lavt kapitalbehov, unik forretningsmodel, konkurrencemæssig fordele og uafhængighed fra økonomien.

 

Risiko

Fonden har historisk haft lavere udsving end markedet. På grund af fondens stock-picking strategi, samt en dynamisk eksponering som sænkes når markedet svækkes, og derfor anses risikoen i fonden for moderat, med lavere udsving end markedet.

 

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).