Vores fonde

Advice Capital Robotics

Advice Capital Robotics investerer i dominerende og ledende vækstselskaber inden for vores attraktive kerneområder som er teknologi, automatisering, software, robotter, outsourcing og halvledere. Fonden investerer i digitale og fysiske automatiseringsprocesser som øger produktiviteten for kunderne

Advice Capital Vision Fund

Advice Capital Vision Fund fokuserer på de mest sandsynlige vækstlommer i 2020’ernes digitalisering, sundhed, bæredygtighed og forsyning.

Advice Capital Breakthrough Biotech Fund

Advice Capital Breakthrough Biotech investerer i kvalitetsselskaber inden for biotech-industrien, som har modtaget regulatorisk blåstempling fra de amerikanske fødevare- og sundhedsmyndigheder. Vores primære fokus i fonden er på selskaber der har modtaget BTD-stempling inden for cancer, immunonkologi og genterapi.

Advice Capital Global

Advice Capital Global investerer i globale ledere inden for teknologi, finans, sundhed og forbrugsvarer.   Målsætning Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på mindst 8%. Dertil søger afdelingen at opnå mindst samme