Intro
Advice Capital Robotics
Investér i digitalisering og automatisering

Fremtidens vindere i transformativ vækst

Slide 2
Advice capital robotics
Produktivitetsforbedrende teknologi

Til en verden i mangel

Slide 3
Advice Capital Robotics
Maskinlæring og Kunstig Intelligens

Fremtiden er her nu

Slide 3
Advice capital Robotics
Automatiserede arbejdsgange

Store produktivitetsforbedringer med robotter

Globale
Advice capital Robotics
Digitalisering

Investér i fremtidens ledende teknologier

previous arrow
next arrow
robotics

Advice Capital Robotics

Advice Capital Robotics er en investering i digitalisering og automatisering, for at deltage i værdiskabelsen af fremtidens vindere inden for produktivitetsforbedrende teknologi.

Verden har et enormt behov for automatiseringsteknologi til at drive produktivitet fremover i en økonomi med faldende bnp vækst, knappe ressourcer, faldende produktivitetsvækst og mangel på arbejdskraft. 

Fondens selskaber har unikke og værdifulde immaterielle aktiver inden for software, business process outsourcing, robotter, platforme og halvledere. De sektorer vokser betydeligt hurtigere end økonomien og det vil fortsætte mange år fremadrettet.

Vi udvælger selskaber som er innovative, har et produkt som er markant bedre end konkurrenterne, og som har en monopolistisk position i den niche de leder, da de selskaber vil skabe stor værdi og vinde over tid.

Backtest

Backtest af strategien viser 20% årligt bruttoafkast over de seneste 12 år. På baggrund af højere værdiansættelser forventer vi fremover at kunne levere over 10% årligt afkast på lang sigt efter alle omkostninger og med et underbygget potentiale på op til 18% brutto afkast

Robotics på 5 minutter

Høje Kapitalafkast

Fondens fem segmenter har alle høje kapitalafkast.

Det betyder at de kan vokse hurtigt samtidig med at de genererer Free Cash Flow (Frie Pengestrømme), som kan bruges til selskabsovertagelser, forskning & udvikling, eller accelererede kapitalinvesteringer.

Det skaber stor værdi over tid.

Rimelige Multipler

Selskaberne i porteføljen handles til rimelige multipler i tråd med markedet.

Vi lægger altid stor vægt på ikke at betale for meget for selskaberne, da et godt selskab kan være en dårlig investering hvis det købes for dyrt.

Vores selskaber er rimeligt prissat på trods af deres overlegne nøgletal og det er attraktivt.

Høj Cash Flow vækst

Selskabernes Cash Flow vokser hurtigt.

Over tid vil værdien af selskabet følge væksten i Cash Flows med højde for udvanding.

Som langsigtede investorer skal vi derfor vælge de bedste selskaber og vente på at resultaterne udfolder sig.

Undervurderede selskaber

Der investeres udelukkende i selskaber som er undervurderede, hvilket betyder at investeringsprisen er under den estimerede indre værdi.

Vi laver konservative værdiansættelser på hvert enkelt selskab og investerer kun hvis værdiansættelsen er højere end købsprisen. Det er sund fornuft.

Højt Afkastpotentiale

På baggrund af vores værdiansættelser er der et samlet potentiale for porteføljen på 18% bruttoafkast og 16% nettoafkast.

Det forudsætter at selskaberne når vores konservative budgetter og at markedet værdiansætter selskaberne fair om fem år.

Da der er usikkerhed om både budgetterne og om markedets fremtidige værdiansættelser, guider vi til mindst 10% afkast over tid, som vi bestemt mener at kunne nå.