Intro
Advice Capital Global
Markedsledere af højeste kvalitet

Solid vækst og høje kapitalafkast

ISIN nummer: DK0060696656

Intro
Advice Capital Global
Markedsledere af højeste kvalitet

Solid vækst og høje kapitalafkast

ISIN nummer: DK0060696656

previous arrow
next arrow
robotics

Advice Capital Global

Advice Capital Global investerer i globale ledere af højeste kvalitet. Der fokuseres på markedsledende selskaber på tværs af geografier og sektorer med et fokus på ledere inden for teknologi, finans, sundhed og forbrug.

Vi udvælger selskaber på basis af høje kapitalafkast, solid omsætningsvækst, sund kapitalstruktur, god værdiudvikling, lave kapitalbehov, unik forretningsmodel og en stærkt konkurrencemæssig fordel.

Strategien siden 2018

Siden implementeringen af strategien har fonden leverede solide afkast med lavere udsving end markedet. Morningstar klassificere fonden som lav risiko inden for aktier, og fonden repræsentere en solid base i enhver investeringsportefølje.

Globale kvalitetsaktier

Overlegen position

Vores selskaber er overlegne baseret på unikke forretningsmodeller og stærke monopolistiske markedspositioner. De gør tingene anderledes og har en “moat”, hvilket betyder at de er beskyttet fra konkurrence.

”All happy companies are different. Each one earns a monopoly by solving a unique problem. All failed companies are the same: they fail to escape competition” – Peter Thiel

Solid vækst 

Selskaberne i porteføljen er i solid vækst i både omsætning og indtjening. Mens covid havde en påvirkning på grund af nedlukning i 2020, vendte væksten voldsomt tilbage i 2021. Selskaberne leverer fortsat i 2022 med over 30% stigning i driftsindtjeningen for Q2 2022.

Return on Capital

49,50%

Return On Equity

31.07%

Høje kapitalafkast

Selskaberne i porteføljen har meget høje kapitalafkast på baggrund af deres stærke monopolistiske position. Normalt vil Return on Equity være højere end Return on Capital, især hvis selskaberne benytter fremmedkapital, men da vores selskaber har store kontantbeholdninger er RoE lavere end RoC. Det betyder også at de har modstandskraft i svære tider, hvor kontant positionen er afgørende.

Undervurderede selskaber

Porteføljeselskabers nuværende handelspriser er mellem 0 % og 67 % under selskabernes reelle værdier. Gennemsnitligt er porteføljen 21% billigere end den nuværende værdi. Nogle selskaber handler til fair værdi og fastholdes på grund af den stærke forretningsmodel og evnen til kontinuerligt at blive bedre og mere værd.

Fondens dokumenter

Tegningsliste

Årsregnskab

Prospekt

Dokumenter

CII