Advice Capital Global

Advice Capital Global

Advice Capital Globale investerer i attraktive selskaber på tværs af sektor, geografi og størrelse.

I Advice Capital Globale forsøger vi, at drage nytte af midlertidigt ineffektive markeder.  Først og fremmest kan midlertidigt ineffektive markeder udnyttes når markedet falder. Det sker i situationer hvor kursen falder samtidig med, at selskabernes værdi fastholdes eller endda forøges. Denne situation vil repræsentere en købsmulighed da selskabernes forretning fortsat er attraktiv, men prisen nu er lavere.

 

Sekundært kan midlertidigt ineffektive markeder udnyttes ved kursstigninger. Denne situation opstår typisk ved at stigende kurser eller positive forventninger øger efterspørgslen på aktien hvilket fører til yderligere stigninger hvilket igen fører til øget efterspørgsel gennem et såkaldt positivt feedback loop. Her vil vi forsøge at holde aktien så længe markedet bliver ved med at belønne os med kursstigninger og herefter sælge så snart markedet vender. Dette er oftest nemmere sagt end gjort og kræver en konstant overvågning af aktiemarkedet.

 

Samlet betyder dette, at porteføljen sammensættes opportunistisk afhængig af hvad der er attraktivt på et hvert givent tidspunkt, hvilket også betyder at der er konstant udskiftning i porteføljen hvor investeringer som har realiseret sit potentiale byttes ud med nye og mere attraktive investeringer. Vores opportunistiske tilgang resulterer i en investeringsfond hvor allokeringen til sektorer, geografier og typer af værdipapirer skifter over tid.

 

I Advice Capital tror vi på at sammenfaldende økonomiske interesser mellem forvalter og investor er en vigtig grundsten i investeringsforvaltning. Derfor er vores porteføljeforvaltere personligt investeret i de selskaber, som forvaltes, således at forvalteren opnår samme gevinst og tab som investoren udefra.  Dertil er vores kompensation som forvalter også resultatafhængig hvilket yderligere sammenfletter de økonomiske interesser.

 

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

image

Advice Capital Globale investerer i en global aktieportefølje med fokus på udnyttelse af midlertidigt ineffektive markeder og lavt prisfastsatte vækstselskaber af høj kvalitet med en global tilgang. Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.

Det tilbyder vi

Aktiv forvaltning

Globale aktier

Ticker: INIACG

7-10% afkast om året

7% CAGR siden start

Morningstar kategori: Aktier – Globale Large Cap Growth (Vækstaktier)

Udbytte 2019: DKK 5,9

Februar månedsrapport Globale

Krypto. Flere af verdens største finansielle betalingstjenester begynder at tilslutte handel med kryptovaluta. I 2020 meddelte PayPal at de vil understøtte handel med kryptovaluta hvis man er bosat i USA. I februar meddelte Mastercard, at

Januar månedsrapport Globale

Aktiemarkederne var kendetegnet af en kortsigtet tilbagegang i januar efter investorerne satte fokus på udbrud af corona virus, leveringer af corona vacciner der meldes forsinket flere steder og de økonomiske udsigter ved en udskydelse af

December månedsrapport Globale

Brexit – Storbritannien udtræder af EU med en aftale om det fremtidige forhold, en aftale der kom på plads inden udløbet af overgangsperioden den 31. december 2020. Hele processen omkring afstemningen, aftaler og overgangsperiode mellem

November månedsrapport Globale

Afkastet på globale aktier var i november usædvanlig højt – umiddelbart var der flere negative usikkerhedsmomenter der var akkumuleret op og ind i november. Stigende smitte med corona virus i USA og Europa har medført

Oktober månedsrapport Globale

Aktiemarkedet var i starten af oktober drevet af investorernes forventninger til en ny stimuli pakke i USA inden præsidentvalget. Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell ser det nødvendigt med en yderligere økonomisk hjælpepakke for at holde

September månedsrapport Globale

De store aktieindeks i USA og Europa lukkede september med fald på mellem 1,4% og 5,7% og bidrager igen til statistikken om september er en historisk dårlig aktiemåned. Usikkerhed omkring værdiansættelsen af teknologiselskaberne, den økonomiske

August månedsrapport Globale

De toneangivne teknologiaktier fortsatte med en stærk fremgang i august måned. Stærke regnskaber har været med til at trække aktierne og lige som optimisme omkring en COVID-19 vaccine ligger som en positiv katalysator på markedet.

Juli månedsrapport Globale

Den igangværende regnskabssæson for andet kvartal afspejler at selskaber indenfor rejse/fly- og forlystelsesindustrien har haft nogle svære måneder under den igangværende COVID-19 krise. Andre brancher har modsat haft fremgang – og her kan nævnes teknologi

Juni månedsrapport Globale

Det amerikanske aktiemarked, S&P 500, kom godt fra start i juni måned. Genåbning i USA, jobrapport fra maj med 2,5 millioner nye jobs, data for detail salg i USA der steg 17,7% MoM bidrog til

Maj månedsrapport Globale

På aktiemarkederne fortsatte stigningerne i maj, hvor det amerikanske teknologiindeks ligger med et positivt afkast for året og er blandt de bedste performende indeks i 2020 i USA og Europa. Der er flere faktorer der

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

Max Fjellerad

Get our newsletter