Insights

Inflation – et monetært fænomen

“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.” sagde  Milton Friedman.   Pengemængden er siden corona krisens start vokset med mellem 12% og 27%, hvilket er betydeligt højere vækstrater end vi har oplevet historisk.   I lyset af den accelererende inflation som vi oplever lige nu