Advice Capital Børsnoterer 4 unikke investerings-strategier – version 2

Advice Capital lancerer fire unikke investeringsstrategier i Investeringsforeningen Advice Capital.

Advice Capital kan nedenfor præsentere 4 af vores unikke fonde og de strategier som de respektive afdelinger har. Du kan deltage i vores afdelinger i tegningsperioden ved at udfylde en elektronisk tegningsliste der kan findes under de forskellige afdelinger nedenfor.
Efter tegningsperioden kan du på daglig basis handle afdelingerne i de forskellige afdelinger i åbningstiden mellem kl. 10:00 – 17:00.

 

Vær med til at investere i fremtidens vækstlommer, som vil være med til at ændre vore hverdag.

Du kan som medinvestor investerer i følgende 4 unikke strategier:

 

Advice Capital Robotics

Advice Capital Breakthrough Biotech

Advice Capital Vision Fund

Advice Capital Global

 

TRYK HER FOR AT INVESTERE

 

Hver fond har nedenfor en uddybende investeringsstrategi vi anbefaler du læser igennem. Du kan blive medinvestor i vores tegningsperiode der løber fra onsdag den 28. september til tirsdag den 11. oktober 2022.

Efter tegningsperiodens udløb kan du på daglig basis købe dig ind ved at søge på ISIN koden på den fond du ønsker i din netbank.

Første handelsdag efter tegningsperioden er tirsdag den 18. oktober 2022.

Har du spørgsmål til hvordan du kommer i gang med investeringen, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@advicecapital.dk eller på telefon +45 3930 6080.

 

Advice Capital Robotics

• Ledende og dominerende vækstselskaber

 

• Stort behov for Fysiske Robotter og digital automatisering

 

• Teknologi, software, automatisering, outsourcing, halvledere

 

• Innovative selskaber i hurtigt voksende sektorer

 

Advice Capital Robotics investerer i dominerende og ledende vækstselskaber inden for attraktive kerneområder som er teknologi, automatisering, software, robotter, outsourcing og halvledere.

Fondens kerneområder strækker sig over attraktive og hurtigt voksende sektorer som vil få accelererende indflydelse i fremtiden.

Teknologisk udvikling, lav arbejdsløshed, knappe ressourcer, kompleksitet, konkurrence samt manuelle og uinspirerede jobs er alle med til at drive behovet for automatisering i fremtiden.

Fonden investerer i digitale og fysiske automatiseringsprocesser som øger produktiviteten for kunderne og skaber stor værdi for samfundet.

Læs mere om Robotics her

Invester i ROBOTICS her

 

Advice Capital Vision

• Fremtidens vækstlommer

 

• Vækst til rimelig pris

 

• Digitalisering og Sundhed

 

• Bæredygtighed og Forsyning

Advice Capital Vision Fund-strategien er at udvælge selskaber der befinder sig i strukturelle vækstlommer frem mod 2035-40 og under anvendelse af en mangeårig gennemprøvet risiko / afkastmetode der hedder GARP.

Hovedformålet er kapitalvækst, hvilket søges opnået gennem langsigtet investering i selskaber der har strukturel vækst, er veldrevne og aktionærvenlige og har bedst mulig position for at skabe afkast der er væsentlig over markedsniveau.

Den globale økonomiske vækst vil sandsynligvis være beskeden i de kommende årtier, da befolknings- og produktivitetsvæksten kombineret kun vil være omkring 2% i den udviklede del af verden. I 2021 er inflationen steget som følge af uregelmæssighed i de globale ’just-in-time’-forsyningskæder. Kapital er ikke en mangelvare og kapital bevæger sig nærmest automatisk hen hvor der er gode afkast. Den nuværende prisdannelse har skabt overnormal lønsomhed i flere brancher, og før eller siden vil kapital udbygge kapacitet og dermed bliver lønsomhedsniveauerne normaliseret igen. Inflationen på lang sigt vil derfor forblive moderat.

læs mere om vision fund her

Invester i vision fund her

 

Advice Capital Breakthrough Biotech

• Fremtidens lægemidler

 

• Blåstemplet af FDA

 

• Regulatorisk medvind

 

• Cancer og sjældne sygdomme

Advice Capital Breakthrough Biotech investerer i late-stage- og kommercielle selskaber som er blevet blåstemplet med BTD (Breakthrough Therapy Designation) fra FDA.

Denne unikke strategi er i stand til at generere exceptionelle resultater over en 3- til 7-årig periode. Investeringshorisonten har afsæt i godkendelsesperioden for produkterne.

Ud af de 10 mest succesfulde præparater på markedet, inden for vores område, har fem af dem i dag BTD-stempling.

Fondens primære fokusområder er på cancer og genterapi for sjældne sygdomme.

Fonden koncentrerer sin portefølje omkring cirka 30 selskaber. Siden fondens opstart har 8 af fondens porteføljeselskaber blevet overtaget af Big Pharma, mens 8 produkter er blevet godkendt i samme periode.

 

Læs mere om breakthrough biotech her

Invester i breakthrough biotech her

 

 

Advice Capital Global

• Globale ledere af højeste kvalitet

 

• Højt kapitalafkast og organisk vækst

 

• Teknologi, finans, forbrug og sundhed

 

• Lavere udsving end markedet

 

Advice Capital Global investerer i globale ledere inden for teknologi, finans, sundhed og forbrugsvarer.

Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på mindst 8%. Dertil søger afdelingen at opnå mindst samme afkast som det generelle marked samtidigt med at have lavere udsving end markedet.

Fonden følger en stock-picking strategi, hvor selskaber nøje udvælges på baggrund af vores udvælgelseskriterier. Der lægges vægt på selskaber i vækst, både fundamentalt og i aktiekursen. I tillæg fokuseres der på stabile selskaber hvor der er klart udsyn i selskabets fremtid. Fonden har en dynamisk eksponering til aktier, hvilket betyder at eksponeringen til aktier sænkes når markedet viser svaghedstegn. Det betyder også at fondens negative udsving typisk er lavere end markedets.

Vi udvælger selskaber på baggrund af følgende kendetegn:

Højt afkast på kapitalen, sund kapital struktur, god værdiudvikling / stigende værdi, lavt kapitalbehov, stigende omsætning, unik forretningsmodel, konkurrencemæssig fordele og uafhængighed fra økonomien.

 

Læs mere om Advice Capital Global her

invester i Global her